Phúc Thành – Yên Thành: Những bước đi hợp lý rất hiểu quả trong phát triển kinh tế - xã hội - TIN TỨC VIỆT NAM
ĐỊA PHƯƠNG > NÔNG THÔN NGÀY NAY

Phúc Thành – Yên Thành: Những bước đi hợp lý rất hiểu quả trong phát triển kinh tế - xã hội
Tin đăng ngày: 3/2/2013

Ông Đinh Văn Dương - chủ tịch UBND xã Phúc Thành

    Phúc Thành là một trong những xã Điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện yên Thành. Trong năm qua xã đã có những bước đi hợp lý rất hiểu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong  đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo tiền đề  bước đầu trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

    Năm 2012 trôi qua với những thắng lợi quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội thể hiện qua từng con số, tổng giá trị sản xuất  đạt 226, 971 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 19%. Đây là những con số khá ấn tượng mà Phúc Thành phấn đấu đạt được trong phát triển kinh tế, tạo bước đột phá quan trọng để Phúc Thành sớm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
  
  Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết: Năm 2012, để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, bên cạnh chủ trương, đường lối của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ để cho ra thành quả. Năm 2012  xã đã xây dựng, triển khai kịp thời các đề án về huy động nội lực và các nguồn lực để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt các chế độ ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng các công trình trọng điểm, kết cấu cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phát huy phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá - xã hội. Nhờ vậy, giá trị sản xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng mạnh. Trong đó, giá trị sản xuất của ngành Nông - Lâm - Ngư đạt  88,847 tỷ đồng; ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng đạt  84,405 tỷ, tăng 50% so với cùng kỷ, đạt 127,3% kế hoach.; Dịch vụ - Thương mại đạt 53,719 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.
Công tác khuyến nông cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. Trong năm, Ban khuyến nông xã tổ chức tập huấn cho nông dân triển khai các đề án áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 5.442,9 tấn, xã cũng đã triển khai thực hiện mô hình làm nấm ở 9 tổ có 40 hộ tham gia, mô hình trồng cỏ ngọt  KH1,5 ha , đã trồng 1ha tại vườn vệ, vườn cua...  Trong chăn nuôi tổng đàn trâu bò 1.319 con, đàn lợn 4.747 con, tổng đàn gia cầm tăng lên 59.000 con, đây thực sự là một tín hiệu vui góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Phúc Thành.

Trụ sở UBND xã Phúc Thành

   Điểm nổi bật ở Phúc Thành là cấp ủy  Đảng, chính quyền xã đã xác định đúng trọng tâm phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương, đẩy mạnh  phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ - thương mại. Các lĩnh vực này đã và đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng, tạo nguồn thu chủ yếu, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,967 triệu đồng /người /năm, tăng 20,2% so với năm trước. Bên cạnh đó Phúc Thành tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như: Chợ An Mõ với số tiền 1,05 tỷ đồng, Đền Đức Hoàng 0,45 tỷ đồng, bãi rác thải khu vực 2, 67 triệu đồng, 14 phòng học trường TH số 1là 4,5 tỷ đồng ... Tổng số vốn đầu tư xây dựng các công trình lên đến 40,9 tỷ đồng, trong đó vốn cấp trên hỗ trợ là 2 tỷ đồng, ngân sách xã là 4,067 tỷ đồng.
Đó chỉ là một trong những tiêu chí xây dựng NTM ở Phúc Thành. Nhờ những giải pháp hiệu quả, đến nay, địa phương này đã đạt 13/19 tiêu chí trong xây dựng NTM, là một trong những địa phương có số tiêu chí đã đạt cao trong huyện. Các tiêu chí đã đạt được đều là những tiêu chí quan trọng, như thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, bưu điện, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự xã hội... 
Ban lãnh đạo xã cho biết: Chúng tôi xác định, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH qua từng giai đoạn cũng đồng thời gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, để tạo điều kiện cho sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng một vấn đề hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế. Xã đã chuyển đổi ruộng đất lần  hai, hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đồng; quy hoạch lại đồng ruộng cho các xóm thuận lợi trong canh tác được xã tập trung chỉ đạo ráo riết đạt mục tiêu mỗi gia đình chỉ có 1-2 thửa ruộng. Cũng qua phong trào này, chúng tôi đã phát động nhân dân hiến đất mở rộng hệ thống giao thông, làm nhà văn hóa, trạm y tế xã, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống người dân. 
Với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thành đang tiếp tục nỗ lực, phát huy thành quả đã đạt được cũng như khắc phục khó khăn, hoàn thành sớm chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Đình Hương xã Phúc Thành, di tích lỉnh sử trên 200 năm tuổi

    Song hành với phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội Phúc Thành cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào khuyến học phát triển mạnh mẽ, từ các tổ chức đến dòng họ, làng, xóm đều hăng hái thi đua tạo nên một phong trào học tập tích cực. Nhờ vậy, đã động viên, khích lệ các em học sinh phấn đấu học tập ngày càng tốt hơn. Chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt được quan tâm, số giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Năm 2012, xã có 51 em học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, số lượng học sinh giỏi cấp Tỉnh, Huyên 108 em tăng 11em so với cùng kỳ. Mạng lưới y tế được tăng cường và đẩy mạnh, công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được quan tâm có chất lượng.
 
Bên cạnh đó, xã đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết việc làm , như xuất khẩu lao động. Năm 2012  xã  đã tạo việc làm mới cho 431 lao động và 56 lao động đi làm việc có thời hạn ở các nước.  Ngoài ra xã luôn đảm bảo chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng số tiền 13,935 tỷ đồng, làm nhà ở cho 42 hộ, 19 hộ vay vốn ngân hàng chính sách hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở ... nhờ các chính sách ưu đãi, các hộ được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động , đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm xuống còn 12,8% giảm 3% so với cùng kỳ.
   Với mục tiêu gắn phát triển kinh tế với đời sống văn hóa – xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn có nhiều chủ trương tích cực trong hoạt động văn hóa – xã hội. Trong năm, xã đã triển khai tốt hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, tổ chức thành công các giải bóng đá, bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân, hoạt động hè cho thanh thiếu niên. Đồng thời, chỉ đạo các xóm xây dựng hương ước, quy ước xóm, triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, tổng số làng văn hóa có 12 làng, tỷ lệ gia đình văn hóa  đạt 88,06% tăng 5,7% so với cùng kỳ.
Phát huy lợi thế  Phúc Thành có điều kiện phát triển một nền kinh tế năng động và bền vững. Để khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Phúc Thành đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2013 là tập trung phát triển kinh tế theo hướng toàn diện, nông  - lâm thủy sản chiếm 37 - 38%, CN – XDCB chiếm 42 - 43% và TM - DV chiếm 21 - 22%. Tổng giá trị sản xuất  lả 270,955 tỷ, tốc độ tăng trưởng kinh tế  đạt 19%, thu nhập bình quân đầu người 24.880 triệu đồng/ năm.
    Với những kết quả bước đầu đạt được, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thành đang tiếp tục nỗ lực, phát huy thành quả đã đạt được trên chẳng đường phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới, cũng như khắc phục những khó khăn, hoàn thành sớm chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

                                                                                                 Tuấn Anh

Hình ảnh vui

Các tin mới cập nhật:

Khách hàng tá hỏa khi phát hiện nem chua Tứ Phương có giòi bò lúc nhúc (19/11/2018)
Rủ nhau đi buôn người, hai mợ cháu cùng lĩnh án (26/4/2014)
Trộm... 20.000 đồng, đâm chủ nhà 12 nhát dao (26/4/2014)
Đề án đổi mới chương trình - sách giáo khoa: Quá sơ sài (26/4/2014)
Cô gái Việt bé nhỏ chinh phục đỉnh Havard (26/4/2014)
Nhà hàng gây sốt với trào lưu chụp hình bên cây ước nguyện (26/4/2014)
Day dứt vì giấu vợ dùng thuốc kích thích (26/4/2014)
Em thích anh, là em đã sai rồi! (26/4/2014)

Các tin Địa phương khác:

Xã Tây Thành – Yên Thành – Nghệ An: Nhiều biện pháp đột phá hữu hiệu để phát trển kinh tế - xã hội (4/2/2013)
Xã Nghi Long – Huyện Nghi Lộc: Phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện (4/2/2013)
Xã Nghi Liên – Thành Phố Vinh:Đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. (3/2/2013)
Phúc Thành – Yên Thành: Những bước đi hợp lý rất hiểu quả trong phát triển kinh tế - xã hội (3/2/2013)
Mưa đá “trắng xóa” thành phố Hà Giang (20/4/2012)
Nghệ An: Chủ tịch nước chúc Tết nhân dân và lãnh đạo tỉnh Nghệ An (19/1/2012)
Phường Quán Bàu (TP Vinh):Những thành quả trên một chặng đường (19/1/2012)
Nghệ An: Phường Lê Lợi điểm sáng về kinh tế - xã hội của thành phố Vinh (19/1/2012)
Sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội ở Mã Thành (16/1/2012)
Mỹ Thành trên con đường đổi mới (16/1/2012)
Xã Nghi Long – Huyện Nghi Lộc: Phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện
Phúc Thành – Yên Thành: Những bước đi hợp lý rất hiểu quả trong phát triển kinh tế - xã hội
Sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội ở Mã Thành
Mỹ Thành trên con đường đổi mới
Nghệ An:Xã Long Thành đang trên đà phát triển
Xã Tây Thành – Yên Thành – Nghệ An: Nhiều biện pháp đột phá hữu hiệu để phát trển kinh tế - xã hội
Xã Nghi Long – Huyện Nghi Lộc: Phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện
Xã Nghi Liên – Thành Phố Vinh:Đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.
Phúc Thành – Yên Thành: Những bước đi hợp lý rất hiểu quả trong phát triển kinh tế - xã hội
Nghệ An: Chủ tịch nước chúc Tết nhân dân và lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phường Quán Bàu (TP Vinh):Những thành quả trên một chặng đường
Nghệ An: Phường Lê Lợi điểm sáng về kinh tế - xã hội của thành phố Vinh
 
  Đời sống I Thời trang I Thể thao I Du lịch I Giáo dục - Y tế I Địa phương I Doanh nghiệp I Thế giới I Kinh tế I Văn hóa - Xã hội I
  TINTUCVIET.COM.VN - TRANG TIN ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT
Giấy phép xuất bản số: 73 / GP - TTĐT Cục PTTH và TTĐT - Bộ Thông tin và truyền thông
Trụ sở Hà Nội: Số 46 Đường Hào Lam - Ô Chợ Dừa - Đống Đa. Điện thoại: 01256206336
TP.Hồ Chí Minh: 85 Tân Kỳ Bắc - Đường Bùi Đình Túy - Quận Bình Thạnh: Điện thoại: 0912.079.479
Chi nhánh Miền Trung: Km 2 - Đường Lý Thái Tổ - TP. Vinh - Nghệ An - Tel/ Fax: 0383.519788 -
Email: truyenthongcongnghe@gmail.com - Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn - Hotline: 0949.443.234